Úřední deska

Exekuce LISTINA (PDF) Platnost
55 EX 677/12 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 905/07 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1434/06 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 2219/10 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
EX 256/03 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
EX 256/03 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 2321/08 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 367/06 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 190/05 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 11/21 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 12/21 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 3061/05 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 2898/11 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 209/12 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1041/12 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 3245/11 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1068/12 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 816/13 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1788/11 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 7/20 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 813/10 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1624/05 Sdělení podle ust. §49 ods.2 o.s.ř.
55 EX 401/12 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 299/14 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 809/14 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 813/09 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 853/08 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 2194/10 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 113/11 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 2385/11 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 862/13 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1848/10 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1712/13 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 252/14 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 344/12 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1624/05 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 691/08 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1166/08 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1738/07 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1111/09 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 29/03 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 55/03 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1905/13 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1989/11 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1486/07 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 905/07 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 613/06 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1905/13 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 1905/13 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 2080/11 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 672/14 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 3609/11 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 250/14 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.
55 EX 866/14 Sdělení podle ust. §49 ods.4 o.s.ř.