Úřední deska

Exekuce LISTINA (PDF) Platnost
55 EX 266/11 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 251/16 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 322/09 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 458/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1142/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 3201/08 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 3387/08 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 818/09 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1044/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 222/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 380/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1346/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 69/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1917/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 616/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2247/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1772/06 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2010/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 457/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1271/04 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2236/09 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2797/08 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1105/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 678/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 380/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 295/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2004/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2326/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2105/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2418/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1133/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1374/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2030/06 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 506/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1168/09 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 616/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 226/09 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1093/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1770/06 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1655/06 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1087/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 962/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1348/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1550/06 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2443/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 829/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 722/06 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1491/05 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 123/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1321/06 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1585/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 660/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2799/05 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1499/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2448/05 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 689/06 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1718/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1704/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2460/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 539/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2557/05 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 695/06 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 570/10 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 934/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1762/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 553/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 17/10 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1296/06 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 556/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2738/05 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1034/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1726/06 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1395/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 793/13 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1/24 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 540/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 222/08 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 380/10 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1044/07 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 818/09 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 3387/08 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1776/07 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 620/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 322/09 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1097/09 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1093/07 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 226/09 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 616/10 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1271/04 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1603/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 3201/08 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1076/09 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1374/07 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2418/10 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2105/10 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2326/10 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 860/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1164/09 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 380/10 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1105/07 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2797/08 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2236/09 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1066/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 775/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1168/09 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2414/07 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1772/06 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2247/10 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 616/10 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1917/10 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.