Úřední deska

Exekuce LISTINA (PDF) Platnost
55 EX 450/14 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1525/08 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1145/11 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 3175/11 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 848/08 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1407/10 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 949/08 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 985/08 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 864/08 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1641/08 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1376/10 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1040/08 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 11/16 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 858/08 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1643/08 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 909/08 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2601/05 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2377/05 výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2611/05 výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1329/05 Výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 69/06 výzva podle ust.§49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 3106/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 848/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1376/10 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1040/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 949/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 985/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1407/10 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 858/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2090/09 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1641/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 909/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 11/16 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 1643/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 864/08 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 2687/05 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2343/05 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2089/05 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2292/05 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2629/05 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 2703/05 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1502/06 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 151/06 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 670/06 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 1895/06 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 485/11 výzva dle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
55 EX 142/16 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 865/10 sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.
55 EX 19/23 sdělení podle ust.§49 odst. 4 o.s.ř.