Dražby

Exekuce Dražba a znalecký posudek Platnost
55 EX 287/10 - 315 spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na budově k.ú. Vintířov u Sokolova
Znalecký posudek