Dražby

Exekuce Dražba a znalecký posudek Platnost
55 EX 1/10 podíl na pozemcích, k.ú. Dalovy
Znalecký posudek
55 EX 642/03 pozemek k.ú. Chotěbudice
Znalecký posudek