Dražby

Exekuce Dražba a znalecký posudek Platnost
55 EX 2129/11 budova a pozemky, k.ú Horní Dvory
Znalecký posudek
55 EX 756/07 bytová jednotka, k.ú Nová Ves u Sokolova
Znalecký posudek
55 EX 1484/07 spoluvlastnický podíl, k.ú. Mukařov
Znalecký posudek