Dražby

Exekuce Dražba a znalecký posudek Platnost
55 EX 918/04 spoluvlastnický podíl 1/8 na bytě Karlovy Vary
Znalecký posudek
55 EX 252/14 pozemky k.ú. Polnička - spoluvlatnický podíl
Znalecký posudek